Galerie

 

 

1. Studie

Každá prostora, stejně jako každý klient je jedinečná. Má jinou rozlohu, ergonomii, svou vlastní energii a náboj. Uchopení dané prostory, její tzv. “ nastudování“ a následné přetvoření v promyšlený, fungující a nápaditý celek je pro celý projekt zcela zásadní.

2. Koncept board

Náladová studie neboli koncept board je jakási koláž cíleně vybraných obrazů. Jejím prostřednictvím přibližuji atmosféru a náladu, kterou bude místnost, byt či rodinný dům vyzařovat.
Zde se rodí láska na první pohled…

3. Nákresy a skici

Nákresy a skici jsou pro mě nedílnou součástí každého projektu. Původní myšlenka se díky tužce a papíru rozvíjí a získává konkrétní podobu. Je to etapa tříbení, ujasňování, krystalizování. Etapa, kterou provází silná vlna emocionality.

4. Vizualizace

Vizualizace jsou výsledkem spolupráce mezi mnou a klientem. Jsou propojením mých designerských znalostí a zkušeností v kombinaci se sny, požadavky a touhami klienta. Původní myšlenka a vize získává díky vizualizaci jasnou podobu a pro klienta znamená představu o budoucí podobě interiéru.

5. Realizace

Realizace je vyústění společné práce, společný splněný sen. Dbám na to, aby naplnila (lépe řečeno předčila) Vaše očekávání.
Aby se Váš domov stal místem, ze kterého nebude chtít odcházet. Místem, kam si budete s nadšením a pýchou zvát své přátele.