Spolupráce

Společně tvoříme tým

dodávám nápad a celkovou myšlenku konceptu. Navrhuji půdorysné řešení interiéru, představuji podobu, jakou bude finální interiér mít. Starám se o výběr materiálů, zařizovacích předmětů, spotřebičů, svítidel, apod. Navštěvuji sama či s klienty showroomy a ukázkové prodejny. Předkládám finální vizualizaci. Obstarávám vše až po konečnou realizaci. Klient mou práci doplňuje, je nedílnou součástí celého procesu. Není postaven před hotovou věc, neboť tvoříme domov jen a jedině pro něj.

Má tvorba je podpořena spoluprací s ověřenými firmami, kvalifikovanými řemeslníky
a odborníky, kteří mají díky svému preciznímu přístupu ke svému řemeslu můj obdiv a respekt. Funguje mezi námi symbióza, založená na časem a zakázkami prověřené spolupráci.

Seznámení

První kontakt probíhá zpravidla telefonicky či formu emailu. Oslovují mě většinou klienti, kteří dostali doporučení od svých známých a přátel či klienti, kterým se líbí mé realizace a samotný přístup. Při prvním kontaktu se vždy klientů ptám, o jaký typ interiéru se jedná. Jaká je jejich představa o rozsahu prací a v neposlední řadě i představy o finančním rozpočtu. Má-li klient k dispozici dokumentaci, popř. fotografie interiéru, domluvíme jejich zaslání. Pro dokreslení představy o budoucím interiéru je plusem, zašle-li klient i ilustrační obrázky, které jej oslovily.

První schůzka

Probíhá většinou v místě, které se má vytvářet. Ale není to podmínkou. Je to schůzka plná seznamování. Já poznávám řešený interiér, představy, požadavky a touhy klienta. Klient pak můj přístup a energii. Čím více se na první schůzce dozvím, tím snáze se budoucí interiér tvoří. Při prvním setkání se jedná se o navázání vztahu, který se v případě složitějších prostor může protáhnout i na několik měsíců (let ;-)). Některé projekty se řeší po jednotlivých krocích v závislosti na financích klienta, jiné souběžně s projektem bytu či domu. První schůzka je nezávazná a zdarma, neznamená tak pro klienta žádnou finanční náročnost.

Sestavení nabídky a ceny

Nabídka, kterou pro klienta připravuji, vychází z podkladů a podnětů, na kterých jsme se společně domluvili. Součástí nabídky je harmonogram prací a cenová nabídka, jež specifikuje rozsah prováděných úkonů. Cenu nelze stanovit předem, neboť se jedná o nabídku, která odpovídá danému prostoru a požadavkům klienta. Po odsouhlasení nabídky klientem, zaplacení 50% z celkové hodnoty a podepsáním smlouvy o dílo, se vrhám do práce na samotném designerském návrhu.

Zpracování návrhu

Základem designerského návrhu je promyšlené dispoziční řešení interiéru, koncept interiéru, návrh stylu, nábytku a barev interiéru. V průběhu této fáze se s klientem 1-2 krát (v případě potřeby častěji) potkáváme, konzultujeme a ladíme budoucí interiér. Návrh zakončuji zpracováním fotorealistických vizualizací, které dokreslují představu o budoucím interiéru. Po jeho odsouhlasení, doplácí klient zbývajících 50% z ceny návrhářské práce.

Realizace

Na počátku realizační fáze připravuji výkresovou dokumentaci pro jednotlivé řemeslnické profese. Jde zejména o navržení a rozkreslení atypických nábytkových a interiérových prvků. S truhláři pak v místě interiéru provádíme kontrolní měření. Veškeré detaily týkající se funkčních a estetických řešení či problematických míst, které mohou vyvstat v průběhu realizace, okamžitě probírám s klientem. Během samotné realizace dohlížím na celou stavbu, koordinuji dodavatele, sleduji fakturace a čerpání Vašich prostředků, hlídám dodržování termínů. Cena za realizaci, může a nemusí být součástí návrhu, vždy záleží na formě domluvy a spolupráce s klientem.