Příběh: Tak trochu jiné kadeřnictví

Journal Premium, kadeřnictví v centru Prahy, se vždy odlišovalo od ostatních kadeřnických salonů. Už při samotném vstupu máte pocit, že jste se ocitli na jiné planetě. Pohodová hudba, mix neuchopitelných vůní, kreativní kadeřníci a opravdu netradiční prostředí. Journal Premium je vlastně takový nenucený punk, který Vás doslova lapí.

Takové prostory mě baví!

To věděli i majitelé stávajícího kadeřnictví Zuzka, Lukáš a Šimon. A proto, když mě požádali o spolupráci s realizací nové pobočky, neváhala jsem ani vteřinu. Do tvorby designu nového salonu Journal – The Art of Feeling, jsem se pustila s obrovskou chutí.

Prvním úkolem bylo pohovořit s klienty o jejich představě a vizi, stejně jako o časových a finančních možnostech. Po několika málo schůzkách v místě budoucího kadeřnictví i mimo ně, jsem se dala do tvorby návrhu. Má idea byla od prvopočátku jasná. Chtěla jsem vytvořit protipól původního „punk“ Journalu. Nový salon by měl nest lehké prvky luxusu, ale přesto si zachovat vlídnou tvář.

Stylem, který souznil s mými představami byl jednoznačně Art deco.

Po pár dnech tříbení myšlenek a vstřebávání inspirací jsem představila klietům svou ideu převedenou do tzv. koncept boardu. Ten se jim velmi zamlouval. Rekonstrukce spojená se změnami tím byla odstartována. A že to byly úpravy zásadní. Úprava dispozic, nová podlaha, nové vývody pro elektřinu, nová sanita… Vše se dělalo nanovo.
Ačkoli by se někteří tohoto kroku báli, my jsme se rozhodli, položit na zem parkety. Ty jsme opatřili nezbytnou úpravou, neboť je čeká náročný provoz. Po bílé výmalbě se místnost nádherně otevřela a rozsvítila. Nyní bylo velmi důležité vybrat ideální osvětlení. To je pro práci kadeřníků zcela zásadní. Po důkladné konzultaci s odborníky z Artemide, jsme zvolili variantu stropního světla Talo sospensione. Pojem světlo tak dostalo zcela nový rozměr, kadeřníci byli z jeho intenzity doslova uneseni.

Vzhledem k náročné rekonstrukci se termín dokončení kadeřnictví bohužel nestihl. V současné době je kadeřnictví již otevřeno, avšak finální úpravy a dokončovací práce stále probíhají.
Journal – The Art of Feeling tak čeká na svou kolaudaci, jež proběhne v měsíci dubnu.